Projekt nowego prawa energetycznego już gotowy

Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad projektem ustawy Prawo energetyczne, która ma regulować zasady dostarczania energii elektrycznej lub ciepła, w tym np. przyłączania do sieci, a także...

02.10.2012

Lublin ma być bardziej bezpieczny

Samorząd terytorialny

Więcej nocnych patroli straży miejskiej oraz zwrócenie większej uwagi na bezpieczeństwo i porządek zapowiedzieli w poniedziałek prezydent Lublina Krzysztof Żuk i komendant straży miejskiej Jacek...

02.10.2012

Rząd zdereguluje 91 następnych zawodów

Dostęp do kolejnych 91 zawodów rząd chce otworzyć w tzw. drugiej transzy deregulacji. Zostanie ona przedstawiona, tydzień po przyjęciu przez rząd pierwszej, liczącej 50 profesji.

02.10.2012

Unijny trybunał będzie miał nowy regulamin

Dostosowaniu struktury i treści Regulaminu postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości do ewolucji jego właściwości, uproszczeniu niektórych procedur oraz ograniczeniu długości...

02.10.2012

Nowe egzaminy na prawo jazdy jednak później

Jest już niemal przesądzone, że zmiany w testach na prawo jazdy wbrew wcześ niejszym zapowiedziom nie wejdą od 19 stycznia 2013 r. Miały być one radykalne i zrewolucjonizować system szkolenia...

02.10.2012

"Nasz Dziennik": Nauka ledwie dyszy

Od momentu inauguracji roku akademickiego naukowcy protestują przeciwko niskim nakładom na szkolnictwo wyższe donosi Nasz Dziennik.

02.10.2012

Deficyt budżetu po sierpniu sięgnął 65,5 proc.

Po sierpniu tego roku deficyt budżetu sięgnął 65,5 proc. założonego na 2012 r. - wynika z podanego w poniedziałek przez MF operatywnego sprawozdania z wykonania budżetu państwa. Dodano, że z podatku...

02.10.2012

Wpływy z VAT wyniosły po sierpniu 61,0 proc. planu

Wpływy z VAT wyniosły po sierpniu 61,0 proc. planu, czyli 80.559,033 mln zł - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów. W budżecie na 2012 rok założono wpływy z VAT na poziomie...

02.10.2012

UJ: Tusk na inauguracji 649. roku akademickiego

Premier Donald Tusk zainaugurował 649. rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Premier wygłosił wykład na temat idei autonomii, która jest podwaliną nie tylko rozwoju uniwersytetów, ale także...

01.10.2012

Rząd: polskie uczelnie to nie fabryki bezrobotnych

Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, uważa, że polskie uczelnie nie produkują bezrobocia. Podkreśla ona, iż w kraju jest jedynie 9 proc. absolwentów szkół wyższych, którzy nie...

01.10.2012

KRS: prokurator Zalewski działa legalnie

Prawnicy

Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Jarema Sawiński uważa, że wskazanie przez prezydenta przedstawiciela w KRS nie wymaga kontrasygnaty premiera.

01.10.2012

Boni: Polska będzie bronić wolności w internecie

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zapowiedział w poniedziałek, że Polska będzie bronić wolności w internecie na grudniowej konferencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)...

01.10.2012