Prezydent Warszawy podsumowała dwa lata swych rządów

Samorząd terytorialny

Ukończenie budowy mostu Marii Skłodowskiej-Curie, oczyszczalni ścieków Czajka, stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej - uznaje za sukces pierwszych dwóch lat drugiej kadencji swych...

07.11.2012

Świadczenia świąteczne na rzecz pracowników

Przed końcem roku pracodawcy przeprowadzają remanent wykonania swoich zobowiązań na rzecz pracowników oraz poszukują możliwości dodatkowego przysporzenia dochodów pracownikom, a także emerytom i...

07.11.2012

MF: deficyt państwa po październiku - ok. 34 mld zł

Deficyt budżetu państwa po październiku wyniósł ok. 34 mld zł; to poniżej poziomu przewidzianego w harmonogramie ustalonym przez resort finansów - poinformowała we wtorek dziennikarzy wiceminister...

07.11.2012

Sądy według obywateli, a nie ministra Gowina

Władze klubu PO opowiadają się za tym, by obywatelski projekt blokujący reorganizację sądów rejonowych skierować do dalszych prac w Sejmie. Także PiS, PSL, SLD i RP deklaruje, że poprze w czwartek tę...

06.11.2012

Będzie ubezpieczenie od kar za błędy na receptach?

Lekarz będzie mógł się ubezpieczyć od kary, którą za błąd na recepcie nałoży na niego NFZ. W ramach polisy otrzyma też pomoc adwokata, gdyby Fundusz mu takimi karami groził. Tak zakłada projekt umowy...

06.11.2012

Patron w Krajowej Szkole może mieć kilku aplikantów

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 17 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatoróworaz patronów poszczególnych...

06.11.2012

MAC: 16 listopada spotkanie ws. Funduszu Kościelnego

16 listopada odbędzie się spotkanie zespołów konkordatowych: rządowego i kościelnego w sprawie likwidacji Funduszu Kościelnego i zastąpienia go odpisem podatkowym - dowiedziała się we wtorek PAP w...

06.11.2012