Akcjonariusze chcą rekompensaty

Ruszył precedensowy proces udziałowców przeciw Deutsche Telekom. Akcjonariusze zarzucają spółce podanie fałszywych informacji w prospekcie emisyjnym i żądają 80 mln euro odszkodowania za straty,...

17.04.2008

Opieka medyczna i przedlekarska

System profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i...

17.04.2008

Znieważony prezydent?

Lubelska prokuratura jeszcze raz zajmie się sprawą publicznego znieważenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego przez posła Janusza Palikota....

17.04.2008

Koniec zasady walutowości

Rosnąca siła złotego wobec euro i dolara staje się coraz większą barierą wymiany gospodarczej z zagranicą. Odpowiedzią rządu na taką sytuację jest przyjęcie przez Radę Ministrów nowelizacji ustawy...

17.04.2008

Akcjonariusze chcą rekompensaty

Ruszył precedensowy proces udziałowców przeciw Deutsche Telekom. Akcjonariusze zarzucają spółce podanie fałszywych informacji w prospekcie emisyjnym i żądają 80 mln euro odszkodowania za straty,...

17.04.2008

Lekarze a wolność słowa

Trybunał Konstytucyjny 23 kwietnia wyda orzeczenie, w którym oceni konstytucyjność przepisów zakazujących lekarzom publicznej krytyki kolegów po fachu. Według Kodeksu Etyki Lekarskiej medyk powinien...

17.04.2008

Staż pracy i jego rodzaje

HR

Przyczyny, dla ktrych człowiek podejmuje pracę zawodową są rżne. Jedni robią to dla realizacji swoich ambicji, inni chcą utrzymać kontakt ze światem. Najczęściej jednak praca zawodowa stanowi źrdło...

16.04.2008

Nie można karać dwa razy za to samo

Orzeczenie przez sąd przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego, po wcześniejszym nałożeniu na sprawcę wykroczenia skarbowego kary grzywny w drodze prawomocnego mandatu karnego jest...

16.04.2008

Rok pod znakiem dużych transakcji

Wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie Wolters Kluwer Polska pokazują, że prawnicy wierzą , iż doskonała koniunktura na doradztwo prawne utrzyma się w 2008 r. Rzeczpospolita w rankingu...

16.04.2008

Domański Zakrzewski Palinka wygrywa ranking kancelarii

Prawie 150 prawników, w tym ponad 50 radców prawnych i adwokatów to drużyna największej polskiej kancelarii. W obu tych liczbach Domański Zakrzewski Palinka nie mają sobie równych i zwyciężają...

16.04.2008

Prokuratura zatrzymuje biznesmena

Opinie publiczną, a przynajmniej jej część związaną z biznesem, poruszyło spektakularne zatrzymanie znanego krakowskiego biznesmena, właściciela firmy komputerowej Comarch i klubu piłkarskiego...

16.04.2008