„Dodatkowe regulacje są niepotrzebne, bo banki same z siebie zaostrzają kryteria przyznawania kredytów. Obowiązujące regulacje prawne, w tym Nowa Umowa Kapitałowa dają szerokie oddziaływanie na te banki, które źle zarządzają ryzykiem” – powiedział Kwaśniak podczas Europejskiego Kongresu Bankowego. „Uważam, że w obecnej sytuacji należy sprawnie egzekwować te przepisy, które już są, a nie tworzyć nowe"- dodał były Główny Inspektor Nadzoru Bankowego.

Kwaśniak poinformował, że banki nie przestrzegają 9 z 20 punktów zawartych w tzw. rekomendacji „S" dotyczącej zaostrzenia warunków udzielania kredytów.

Kilka dni temu przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Stanisław Kluza poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad nową rekomendacją której celem jest ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, a także zwiększenie bezpieczeństwa w sektorze bankowym.

Komisja po przeprowadzeniu analiz stwierdziła bowiem, że zarządzanie ryzykiem kredytowym w polskich bankach w wielu przypadkach nie spełnia jej oczekiwań. „Od jesieni ubiegłego roku mówiłem, że banki powinny zaostrzyć procedury kredytowe. Nowe reguły w obecnej sytuacji na rynkach finansowych spowodują niepotrzebne zamieszanie, a także zaburzenia w relacjach banków z klientami"- powiedział Kwaśniak.

Dokument wprowadzający nowe reguły - czy to w formie rekomendacji, czy też regulacji - ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku.