Minister Katarzyna Hall 24.09 w wystąpieniu podczas III Kongresu Zarządzania Oświatą zorganizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprezentowała założenia nowej podstawy programowej.
Minister podkreślała, że projekt ten powstawał w drodze szerokich konsultacji, które zakończyły się w czerwcu tego roku i zapowiedziała, że jeszcze w roku 2008 zostanie podpisane rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Zmiany w podstawie programowej będą polegały między innymi na zastąpieniu deklaratywnie określonych treści, które powinny być nauczane, ściśle zdefiniowanymi standardami wiedzy i umiejętności, które będą wymagane na koniec każdego etapu edukacyjnego. 
Szefowa resortu edukacji zapowiedziała też, że MEN pracuje już nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształcenia zawodowego oraz także nauczania za granicą.
MEN opracowuje również zmiany rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Niektóre elementy nowej wizji programowej szkoły, między innymi sposób organizacji pracy na lekcjach języków obcych, etyki, wychowania fizycznego - na podstawie uchwały rady pedagogicznej będą mogły być wdrażane już wcześniej.
Minister Hall podkreślała, że bardzo zależy jej na tym,  aby do wszystkich dyrektorów szkół dotarła informacja pokazująca rozwiązania, które mają obowiązywać w przyszłości w polskich szkołach.- Chcemy, żeby dyrektorzy szkół, samorządowcy już mogli myśleć o tym jak zorganizować szkołę, bo chcemy, żeby ona dobrze uczyła naszych uczniów. Jest ważne również by uczyła w przyjaznej atmosferze oraz kształciła w sposób nowoczesny. - powiedziała Minister Hall.
Katarzyna Hall zapowiedziała, że w październiku, listopadzie i grudniu będą organizowane konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół, poświęcone m.in. zebraniu opinii dotyczących projektów tzw. ramowych programów nauczania.  - Właśnie wtedy dyrektorzy będą mogli zgłosić uwagi, propozycje zmian  - zaznaczyła Minister.
W ciągu najbliższych dwóch tygodni poradniki zostaną przekazane do wszystkich kuratoriów oświaty, a stamtąd do dyrektorów szkół. Przygotowano 2 poradniki dla dyrektorów szkół „Jak organizować edukację w szkole podstawowej?" i „Jak organizować edukację w gimnazjum i liceum?". W informatorach zostały opisane  założenia nowego rozporządzenia o ramowych planach nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.  Ich zawartość jest również oparta na fragmentach nowej podstawy programowej, które dotyczą sposobu organizacji pracy zajęć z niektórych przedmiotów.
 
Źródło: MEN, 25.09.2008 r.