Uczelnia Łazarskiego szkoli mediatorów

Uczelnia Łazarskiego oferuje zainteresowanym sztuką mediacji i negocjacji podyplomowe studia z tego zakresu. Rekrutacja trwa do 14 lutego, natomiast zajęcia ruszają już 19 lutego....

09.02.2011

Wskazówki jak planować

Samorząd terytorialny

Na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano materiały z warsztatw poświęconych dotyczących opiniowania miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego.

08.02.2011

Platforma PPP ma ułatwić inwestowanie

Środowisko

W odpowiedzi na oczekiwania publiczne i rynkowe, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło inicjatywę utworzenia Platformy wspłpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jej zadaniem ma być...

08.02.2011

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Jednym z podstawowych obowiązków, jaki został nałożony na podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ciągu trwania...

08.02.2011

Wynagrodzenie władz samorządowych

Samorząd terytorialny

Czy wysokość wynagrodzenia wjta, burmistrza i prezydenta miasta nadal jest ustawowo limitowana, czy należy się kierować tylko stawkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracownikw...

08.02.2011

Nowe definicje w ustawie usługowej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tekst został kierowany do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich....

08.02.2011