Nasza-Klasa pod lupą rzecznika i UOKiK

Rzecznik praw obywatelskich dostał wiele skarg użytkowników Naszej-Klasy, największego portalu społecznościowego (jest ich kilkanaście milionów). Dotyczą ubiegłorocznej zmiany regulaminu....

30.03.2011

Wykonawca odpowiada za wadium

Samorząd terytorialny

Konsekwencje wyboru formy wadium oraz obowiązek wniesienia wadium odpowiadającego wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych spoczywają w całości na wykonawcy. To on bowiem ponosi ryzyko związane...

29.03.2011

RIO przypomina o sprawozdaniach

Samorząd terytorialny

Tylko do 31 marca br. można przekazywać, za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych, do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub...

29.03.2011

Trudna sytuacja mieszkaniowa zakochanych

Budownictwo

Miesięczna pensja w największych miastach wystarcza na zakup 0,45 m kw. lokalu. Dlatego też blisko 20% polskich par mieszka w za małych mieszkaniach, mimo że na ich barkach często spoczywa kredyt...

29.03.2011

MS: projekt ustawy o sądzie stadionowym już gotowy

Usprawnienie i uproszczenie postępowań prowadzonych w trybie przyspieszonym o przestępstwa i wykroczenia popełniane przez pseudokibiców, przewiduje projekt tzw. sądu odmiejscowionego. Wprowadzenie...

29.03.2011

SN: prawo do kontroli sądowej musi być realne

Prawo do kontroli sądowej - podobnie jak prawo do sądu - ma na gruncie Konstytucji charakter autonomiczny. Nie chodzi zatem o formalne istnienie w danej sprawie co najmniej dwu instancji sądowych...

29.03.2011

Jerzy Stępień apeluje o odrzucenie zmian w OFE

Prawnicy

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień (na zdjęciu w środku) zaapelował do Senatu o odrzucenie ustawy obniżającej składki trafiające do Otwartych Funduszy Emerytalnych z 7,3 proc. do 2,3...

29.03.2011