KE: rośnie ubóstwo pracujących z powodu kryzysu

Znaczny wzrost ubóstwa wśród populacji w wieku produkcyjnym jest jednym z najbardziej namacalnych skutków kryzysu gospodarczego - to wniosek raportu o sytuacji społecznej w UE opublikowanego we...

21.01.2014

Trwa pilotaż reformy urzędów pracy

HR

Przekazanie obsługi tzw. trwale bezrobotnych z urzędów pracy do prywatnych agencji zatrudnienia - to jedno z założeń reformy rynku pracy, nad którą pracuje Sejm. W kilku województwach trwa już...

21.01.2014

Rząd: niech posłowie przyjmują mandaty

Rząd poparł we wtorek poselski projekt nowelizacji kilku ustaw, której skutkiem będzie zezwolenie m.in. posłom i senatorom na przyjmowanie mandatów za wykroczenia....

21.01.2014

Rada Ochrony Pracy o absencji chorobowej pracowników

BHP

Dnia 21 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy (ROP). Program posiedzenia obejmował m.in. przyjęcie stanowisk ROP w sprawie: absencji chorobowej rejestrowanej w ZUS, a także oceny...

21.01.2014

Rząd: prokurator może przyjąć mandat

Prawnicy

Rada Ministrów poparła podczas wtorkowego posiedzenia poselski projekt nowelizacji usatwy o prokuraturze, która przewiduje możliwośc przyjęcia przez prokuratora mandartu karnego....

21.01.2014

W Lublinie studiuje coraz więcej cudzoziemców

W bieżącym roku akademickim na uczelniach w Lublinie studiuje łącznie ponad trzy tysiące cudzoziemców. To o jedną trzecią więcej niż w poprzednim roku akademickim. Ponad połowa pochodzi z Ukrainy,...

21.01.2014

Świętokrzyskie: zajęcia odwołane w 26 szkołach

W 26 szkołach w woj. świętokrzyskim nie odbyły się we wtorek zajęcia. Według Kuratorium Oświaty najtrudniejsza sytuacja jest w północno-wsch. części regionu, gdzie oprócz trudnych warunków na...

21.01.2014

W MSW spotkanie z posłami ws. Trynkiewicza

W MSW rozpoczęło się we wtorek spotkanie ministra Bartłomieja Sienkiewicza z prezydiami dwóch sejmowych komisji: sprawiedliwości i praw człowieka oraz spraw wewnętrznych. Rozmowa dotyczy planowanych...

21.01.2014