Według KE różnorodność biologiczna w Europie jest zagrożona, a wymieranie gatunków następuje na niespotykaną dotychczas skalę. Obecne światowe tempo wymierania gatunków około 1000 razy przekracza naturalne tempo, głównie na skutek działalności człowieka. W UE około 25 proc. europejskich gatunków zwierząt, w tym ssaków, płazów, gadów, ptaków i motyli, jest zagrożone wyginięciem, a 88 proc. stad ryb jest nadmiernie eksploatowanych lub w znacznym stopniu uszczuplonych. Degradacja ta oznacza ogromne straty społeczne i gospodarcze dla UE. Na przykład zapylanie roślin przez owady, które dramatycznie zmniejsza się w Europie, ma wartość ekonomiczną szacowaną na 15 mld euro rocznie w UE. Sytuacja w skali globalnej jest równie niepokojąca.

Przyjęta w dniu dzisiejszym strategia przewiduje sześć celów priorytetowych i działania towarzyszące na rzecz znacznego zmniejszenia zagrożeń dla różnorodności biologicznej. Działania te obejmują m. in. pełne wdrożenie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przyrody, odbudowę ekosystemów, zapewnienie zrównoważonej działalności w sektorze rolnictwa czy kontrolę inwazyjnych gatunków obcych.

– Jesteśmy częścią różnorodności biologicznej, ale także zależymy od niej w kwestiach takich jak żywność, czysta woda i powietrze oraz stabilny klimat. Nadszedł czas, aby w znaczący sposób zintensyfikować nasze wysiłki. Jestem przekonany, że to nowe wielosektorowe podejście otworzy nam drogę do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej do roku 2020 – stwierdził Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik

Realizacja zobowiązań

Strategia jest zgodna z dwoma głównymi zobowiązaniami podjętymi przez przywódców UE w marcu 2010 r.: w zakresie zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej w UE do 2020 r. oraz ochrony, wyceny wartości i odbudowy różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu w UE do 2050 r. Jest również zgodna z globalnymi zobowiązaniami podjętymi w Nagoi w październiku 2010 r. w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej, kiedy to światowi przywódcy przyjęli pakiet środków mających na celu zapobieganie utracie różnorodności biologicznej na całym świecie w ciągu najbliższej dekady.