Deregulacja urzędników: nawet bez magisterium

Polskie Towarzystwo Legislacji oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów popierają w projekcie ustawy deregulacyjnej wpisanie legislatorów i doktorantów na listy adwokackie, radcowskie i notarialne....

23.05.2012

Przepisy o e-fakturach znajdą się w ustawie

Trwają prace legislacyjne mające na celu przeniesienie przepisów o e-fakturach z rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania...

23.05.2012

Samorządowcy dyskutowali o zarządzaniu długiem

Samorząd terytorialny

W Toruniu odbyła się pierwsza z cyklu trzech planowanych konferencji pt. Równowaga finansowa a zarządzanie długiem w samorządzie. Serwis Samorządowy objął wydarzenie patronatem medialnym.

23.05.2012

Wiemy kto będzie kontrolować podatek od kopalin

Dzisiaj wchodzą w życie przepisy określające organy właściwe w zakresie kontroli podatników podatku od kopalin. Są nimi -Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu i Naczelnik Urzędu Celnego w Legnicy.

23.05.2012

Odwołanie Głównego Inspektora Pracy

BHP

W dniu 22 maja br. Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP pozytywnie zaopiniowała wniosek z dnia Marszałka Sejmu o odwołanie Anny Tomczyk ze stanowiska Głównego Inspektora Pracy.

23.05.2012

Nowe plany zagospodarowania w Toruniu

Radni podjęli decyzję w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bema i Gałczyńskiego w Toruniu.

23.05.2012

W szpitalu w Radomiu nie ma odpowiednich procedur

Samorząd terytorialny

Kontrola, przeprowadzona w szpitalu psychiatrycznym w Radomiu, gdzie miało dojść do zgwałcenia 9-latka, potwierdziła, że w dniu zdarzenia na oddziale zapewniono wymaganą obsadę personelu. Brakuje...

23.05.2012

Rząd na razie nie poparł konwencji o przemocy

Argumenty Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz nie przekonały wczoraj rząduRada Ministrów odłożyła decyzję o dokumencie Rady Europy o przemocy wobec kobiet. Wystąpiło przeciwko niemu kilku ministrów.

23.05.2012