Wyniki ankiety pokazują, że student z Europy Środkowo-Wschodniej odznacza się wysokim poziomem umiejętności. Ponad 10 proc. ma uznane międzynarodowe certyfikaty. Blisko połowa mówi biegle w języku angielskim, a ponad 60 proc. zna podstawy języka niemieckiego. Ponadprzeciętna jest również znajomość środowiska komputerowego. Nie dziwi więc, zainteresowanie pracodawców studentami z regionu. Jednak zaledwie 9 proc. studentów posiada wiedzę o istnieniu i dzłalności tego sektora.

Branża nowoczesnych usług biznesowych oferuje studentom wynagrodzenie powyżej średniej krajowej. W Polsce w centrach usług zatrudnionych jest osiemdziesiąt tysięcy ludzi, a w ciągu kolejnych dwóch lat wzrośnie o dodatkowe dwadzieścia tysięcy.

W badaniu wzięło udział 2,5 tysiąca studentów z Europu Środkowo-Wschodniej. Jego celem było ocenienie potencjału kadrowego państw regionu.

Więcej