Analitycy: mieszkania będą tanieć

Budownictwo

W drugim kwartale tego roku ceny transakcyjne mieszkań nowych i używanych w dużych miastach spadły o 1-3 proc. wynika z ogłoszonego we wtorek raportu AMRON-SARFiN. Według analityków mieszkania będą...

28.08.2012

Koszt obrony z urzędu wstrzymuje prace nad nowelą kpk

Nadal brak danych, które pozwolą zweryfikować wydatki na obronę z urzędu w budżecie wymiaru sprawiedliwosci na lata 20122013 r. Dlatego nowelizacja procedury karnej czeka na przesłanie do Sejmu juz...

28.08.2012

Będą dwa rodzaje zasiłków pielęgnacyjnych

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych przewiduje przyznawanie dwóch rodzajów świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego (niezależnego od dochodu na osobę w...

28.08.2012

Opłaty lotnicze: różne dla małych i dużych lotnisk

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy Prawo lotnicze, wdrążający unijne dyrektywy dotyczące opłat lotniczych.Mają byćróżne zasady ustalania opłat lotniczych dla małych lotnisk...

28.08.2012

Recykling daje owoce, czyli ekologiczny happening w stolicy

Środowisko

1 września 2012 r. w godz. 11:00-16:00 przed Zamkiem Ujazdowskim w Warszawie, ul. Jazdów 2 odbędzie się akcja Recykling daje owoce. Mieszkańcy Warszawy będą mogli wymienić torbę surowców wtórnych tj....

28.08.2012

Uniwersytet Otwarty UW ma już 24 tys. słuchaczy

Zabawy polityką czy kurs gotowania po włosku połączony z nauką języka to tylko niektóre z propozycji Uniwersytetu Otwartego UW. Już pierwszego dnia zarejestrowało się 9 tys. osób. Wciąż można...

28.08.2012

Trwa debata nad systemem wynagradzania nauczycieli

Samorząd terytorialny

System wynagradzania nauczycieli od dłuższego czasu stanowi kość niezgody pomiędzy przedstawicielami samorządów i oświatowych związków zawodowych. Kolejna debata na ten temat odbyła się w MEN, w...

28.08.2012

Umowa o dożywocie jest opodatkowana PIT

Na podstawie umowy o dożywocie dochodzi do odpłatnego zbycia nieruchomości, a uzyskany przychód podlega rozpoznaniu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wyjaśnił...

28.08.2012

Kujawsko-pomorskie z 15 mln zł na walkę z bezrobociem

Samorząd terytorialny

15 mln zł na wsparcie bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy przeznaczył samorząd woj. kujawsko-pomorskiego. Pieniądze można dostać na szkolenia, poradnictwo, pośrednictwo pracy, staże i...

28.08.2012

Kujawsko-pomorskie/ 15 mln zł na walkę z bezrobociem

HR

15 mln zł na wsparcie bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy przeznaczył samorząd woj. kujawsko-pomorskiego. Pieniądze można dostać na szkolenia, poradnictwo, pośrednictwo pracy, staże i...

28.08.2012

Wojciech Kowalczyk nowym wiceministrem finansów

Ministerstwo Finansów poinformowało, że prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał z dniem 27 sierpnia 2012 r. pana Wojciecha Kowalczyka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

28.08.2012