MN: na naukę wydaliśmy 25 mld. zł

Ministerstwo nauki chwali się wynikami wykorzystania unijnych pieniędzy na naukę. Do tej pory za europejskie pieniądze inwestowano w laboratoria, modernizacje ośrodków naukowych, nowoczesne programy...

20.02.2013

Małe OPP zamieszczą uproszczone sprawozdanie

Organizacje pożytku publicznego (OPP), których przychód w danym roku nie przekroczy 100 tys. zł zamieszczą w na stronie ministerstwa pracy roczne uproszczone sprawozdania merytorycznego ze swojej...

20.02.2013

Uczelnia stworzy z miastem przedszkole

Samorząd terytorialny

Uniwersytet Opolski wraz z miastem Opole chcą stworzyć przedszkole dla 80 dzieci studentów i pracowników uczelni. Opiekunami w placówce byliby absolwenci kierunków pedagogicznych, dzieci miałyby być...

20.02.2013

Od dziś zmieniają się zasady udziału w przetargach

Możliwość wyłączenia z przetargów spółek powiązanych kapitałowo, wprowadzenie tzw. dialogu technicznego oraz zmiany w kwestii kar dla wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia...

20.02.2013

Niemal połowa Polaków pracuje ponad normę

Ponad 40 procent dorosłych Polaków pracuje dłużej niż 50 godzin tygodniowo. To niekorzystne dlapracowników, którzy przeznadmierne obciążenie odczuwają rosnącą frustrację, a wefekcie dotyka ich...

20.02.2013

Raport z ewidencji wyrobów akcyzowych co rok

Podmioty prowadzące ewidencje wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej będą przekazywały raport z zamknięcia i prowadzenia ewidencji za każdy rok kalendarzowy, a nie jak dotychczas co miesiąc.

20.02.2013

W kryzysie bezrobocie zmienia płeć

W ostatnich latach bez pracy pozostawały głównie kobiety. Trend zaczął się jednak wyraźnie odwracać stwierdza Dziennik Gazeta Prawna.

20.02.2013

Ankieta MEN: e-podręczniki powinny być za darmo

85 proc. rodziców, nauczycieli i uczniów opowiada się za tym, by elektroniczne podręczniki były udostępniane bezpłatnie - wynika z ankiety przeprowadzonej online przez Ministerstwo Edukacji Narodowej...

20.02.2013

Przyzwolenie na oszukiwanie państwa

Ubezpieczenia społeczne

47 proc. Polaków twierdzi, że zna osoby pracujące na czarno. Co czwarty ankietowany takie, które niesłusznie pobierają zasiłki z pomocy społecznej, prawie tyle samo zasiłki dla bezrobotnych donosi...

20.02.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski