Jak informuje MRiRW, od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. poz. 856) oraz przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009 r., str. 1), możliwe jest dokonywanie uboju zwierząt według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) ubój odbywa się w rzeźni,
2) poddawane ubojowi zwierzę zostało uprzednio ogłuszone zgodnie z metodami ogłuszania określonymi w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009,
3) stosowane są odpowiednio przepisy tego rozporządzenia.

- Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt zabijanie, uśmiercanie zwierząt, albo dokonywanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 34 ust. 1 (dotyczącego obowiązku ogłuszenia zwierzęcia przed uśmierceniem) jest przestępstwem i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2 - czytamy w oświadczeniu.

Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli we wtorek obchody Święta Ofiarowania, czyli Kurban Bajram. To jedna z dwóch najważniejszych w roku muzułmańskich uroczystości religijnych, czas modlitw i spotkań z bliskimi. Z tej okazji w Bohonikach ma mieć miejsce rytualny ubój kilku baranków.

 

Czytaj także: