Podpisano umowę na nadzór budowy obwodnicy Kłodzka

Zamówienia publiczne

Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę z konsorcjum Lafrentz-Polska z Poznania (lider konsorcjum) oraz Inwest-Complex z Gliwic na pełnienie nadzoru nad...

15.01.2015

300 mln zł deficytu, Łódź z budżetem na 2015 r.

Finanse samorządów

Ponad 1,3 mld zł na inwestycje przewiduje przyjęty w środę przez radę miejską budżet Łodzi. Zaplanowane dochody wyniosą ponad 3,8 mld zł, a wydatki ok. 4,1 mld zł, co oznacza ok. 303 mln zł deficytu.

15.01.2015

Poznań zatrudni tzw. oficera rowerowego

Samorząd terytorialny

Poznań w najbliższych tygodniach zatrudni tzw. oficera rowerowego. Jego głównym zadaniem będzie zwiększenie liczby osób korzystających z roweru jako środka komunikacji miejskiej. Specjalista ten ma...

15.01.2015

MFW: linia kredytowa dla Polski na kolejne dwa lata

Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego odnowiła w środę na kolejne dwa lata dostęp dla Polski do elastycznej linii kredytowej (FCL) w wysokości około 23 mld USD, czyli - jak wnioskowała...

15.01.2015

Nowe przepisy dla ochrony powietrza

Środowisko

13 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Przepisy mają przyczynić się do ograniczenia...

15.01.2015

27 września przedterminowe wybory w Katalonii

Szef rządu Katalonii Artur Mas poinformował w środę, że 27 września odbędą się w tym hiszpańskim regionie autonomicznym przedterminowe wybory do regionalnego parlamentu; główne partie katalońskie...

15.01.2015

Podrożeją mandaty za zbyt szybką jazdę

Drastycznie mają wzrosnąć mandaty za przekroczenie prędkości zakłada projekt nowelizacji prawa drogowego. Szczególnie surowo karani będą recydywiści szalejący w terenie zabudowanym.

15.01.2015

Radni Łodzi przyjęli budżet miasta na 2015 rok

Ponad 1,3 mld zł na inwestycje przewiduje przyjęty w środę przez radę miejską budżet Łodzi. Zaplanowane dochody wyniosą ponad 3,8 mld zł, a wydatki ok. 4,1 mld zł, co oznacza ok. 303 mln zł deficytu.

15.01.2015