Sejm uchwalił ustawę budżetową, zgodnie z którą kwota prognozowanego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosi 3746 zł. To właśnie od tej kwoty ustalana jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębioców (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).
Najniższa składka na ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru) będzie zatem wynosiła 438,73 zł. Składka na ubezpieczenie rentowe (8% podstawy wymiaru) - 179,81 zł, a najniższa składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru) - 55,07 zł. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 1 stycznia 2014 r. nie może przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. 9365 zł. Od 2014 r. maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie będzie ulegała zmianie co 3 miesiące, ale jest określona na cały rok.
Następstwem zmiany wynagrodzenia minmalnego (w 1680 zł) jest wzrost podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w całym 2014 r. będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzeniał).