Ze względu na skierowanie projektu pod obrady Sejmu RP i konieczność przygotowania uchwały Rady Studentów PSRP w tym zakresie, na uwagi czekamy do dnia 8 stycznia 2014. Dłuższy termin jest niestety niemożliwy ze względu na kalendarz prac legislacyjnych.

Uwagi można nadsyłać na adres biuroprawne@psrp.org.pl.

Pobierz projekt dostępny na stronie MNiSW >>

oraz projekt opinii do nowelizacji >>

 

Źródło: PSRP