Zmiany w Prawie farmaceutycznym spowodują wzrost cen

Trwają prace nad zmianami w Prawie farmaceutycznym, które zmierzają do ograniczenia eksportu leków. Chodzi między innymi o wprowadzenie obowiązku zgłaszania inspekcji farmaceutycznej zamiaru ich...

04.03.2015

Coraz więcej wydajemy na leki

27,3 mld zł wydaliśmy na leki w 2014 roku. To o 3,3 mld zł więcej niż rok wcześniej. Kolejny rok z rzędu Polacy pobili rekord wydatków na tabletki, pigułki i syropy, informuje Gazeta Wyborcza.

04.03.2015

Skazany komornik automatycznie straci pracę

Prawnicy

Wygaśnięcie z mocy prawa powołania na stanowisko komornika w przypadku prawomocnego skazania komornika za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe to główna zmiana wprowadzona nowelizacją...

04.03.2015

Będzie specjalny sąd do uzgadniania płci

Jeden sąd w kraju ma rozpatrywać wszystkie sprawy dotyczące uzgodnienia płci osób, których tożsamość płciowa nie zgadza się z wpisaną do aktu urodzenia. Takie rozwiązanie proponuje sejmowa podkomisja...

04.03.2015

Banki rozpoczęły masowe zwolnienia

W obawie przed pogorszeniem wyników banki rozpoczynają masowe zwolnienia pracowników. Po to, aby tegoroczne zyski nie były niższe od rekordowych wyników z 2014 r., wyjaśnia Gazeta Wyborcza.

04.03.2015

Studiujący za granicą przywiozą wiedzę do kraju

Zdobyć wykształcenie za granicą i wrócić do Polski - to cel zdecydowanej większości naszych studentów w Wielkiej Brytanii, jeśli w ojczyźnie dostaną możliwość rozwoju, pisze Puls Biznesu.

04.03.2015

Emerytura z archiwum X

Ubezpieczenia społeczne

11 mln osób, urodzonych po 1948 r., które pracowały przed rokiem 1999, może mieć problem z dokumentami emerytalnymi, twierdzi Rzeczpospolita. Chodzi o pracowników blisko 30 tys. przedsiębiorstw...

04.03.2015

Studenci przywiozą wiedzę do kraju

Zdobyć wykształcenie za granicą i wrócić do Polski - to cel zdecydowanej większości naszych studentów w Wielkiej Brytanii, jeśli w ojczyźnie dostaną możliwość rozwoju, pisze Puls Biznesu.

04.03.2015

Coraz więcej spółdzielni socjalnych w Polsce

HR

Gastronomia, zakwaterowanie, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, edukacja - to główne obszary działalności spółdzielni socjalnych. Ich liczba systematycznie wzrasta, pod koniec 2014 r. w Polsce było...

04.03.2015

Jest poparcie noweli dotyczącej emerytur i rent z FUS

Ubezpieczenia społeczne

Posłowie wszystkich klubów zapowiedzieli we wtorek poparcie dla projektu noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Przewiduje on doprecyzowanie zasad wyliczania kapitału początkowego oraz...

04.03.2015