Poselski projekt czekał w Komisji Infrastruktury na stanowisko rządu. To właśnie nadeszło i jest przychylne. – Zmiana zwiększy bezpieczeństwo pieszych przed przejściem – uważa rząd. Pozytywną opinię, jego zdaniem, potwierdza też analiza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która porównała sytuację tej grupy użytkowników dróg w Polsce i 14 innych krajach Europy. Posłowie twierdzą, że na naszych drogach ginie zbyt dużo pieszych.
– W Wielkiej Brytanii, Czechach, Skandynawii obowiązuje przepis, że pieszy, który przejawia zamiar przejścia, zbliżył się do zebry i oczekuje, ma pierwszeństwo – uzasadniają autorzy zmiany. Więcej: Rzeczpospolita>>>