Najniżej zostali przez BCC ocenieni ministrowie: środowiska naturalnego,  administracji i cyfryzacji  oraz spraw wewnętrznych , którzy otrzymali po jednym punkcie. Najwyżej oceniono działalność ministra pracy i polityki społecznej – w zakresie rynku pracy – na 3,5 punkta, w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – na 3 punkty.  Podobną ilość punktów otrzymały działania ministra spraw zagranicznych za promocję gospodarki za granicą, gospodarki, ministra finansów oraz infrastruktury.

Poza oceną działań rządu oraz oceną aktywności poszczególnych ministrów gabinet cieni, reprezentujący środowisko przedsiębiorców, przedstawił rządowi listę priorytetów na II kwartał 2014 roku. Szczególną uwagę ministrowie poświęcili konfliktowi Rosja-Ukraina i wynikającym z niego problemom, takim jak sankcje gospodarcze. W przedsiębiorców coraz mocniej uderzają także podatki, a konkretnie przepisy dotyczące rozliczania VAT oraz kosztów uzyskania przychodów.