Nowe rozporządzenie niekorzystne dla pielęgniarek

Od 1 kwietnia 2014 roku podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami muszą stosować nowe przepisy o minimalnych normach zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Według przedstawicielek tych zawodów...

28.03.2014

Żyrardów: kilka dni w kolejce do lekarza POZ

Plan ministra zdrowia zakłada między innymi zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów przez zwiększenie kompetencji lekarzy rodzinnych. Jak jednak wskazują przykłady wielu placówek ambulatoryjnych...

28.03.2014

Transgraniczne dziedziczenie będzie lepiej uregulowane

W przyszłym roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie ujednolicające reguły kolizyjne w ramach prawa spadkowego. To bardzo ważna regulacja w czasach, gdy tak wielu Polaków pracuje i mieszka w...

28.03.2014

Doradcy podatkowi będą opiniować przepisy podatkowe

Doradca podatkowy

Jednym z najważniejszych obszarów działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w latach 2014-2017 będzie opiniowanie aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego. Tak postanowiono podczas IV...

28.03.2014

Dostęp do dokumentów urzędowych będzie łatwiejszy

23 mln zł wyda rząd do 2021 r. na prowadzenie bazy informacji publicznej. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej, które...

28.03.2014

Akademia Doradcy Podatkowego

Doradca podatkowy

Redakcja Przeglądu Podatkowego i Krajowa Izba Doradców Podatkowych zapraszają naseminarium: Koszty używania samochodu w 2014 r. oraz pobór podatku przez płatnika.

28.03.2014

Controlling personalny – co HR zyska, a co traci?

Wdrożenie controllingu personalnego może rodzić pewne konflikty na tle podziału uprawnień i kompetencji. Obawy nierzadko potęguje również potoczne skojarzenie controllingu z kontrolą. Czy dział HR...

28.03.2014

Sukces kancelarii RKKW w sporze na GPW

Rynek

Sąd wstrzymuje wadliwy wybór rady nadzorczej Yawal. Postępowanie rejestrowe dotyczące ewentualnego wpisu do KRS zostało wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

27.03.2014

Protesty studentów w Hiszpanii wciąż trwają

Tysiące strajkujących od środy studentów protestowało w czwartek w Madrycie i w innych miastach Hiszpanii przeciwko rządowej reformie systemu edukacji, która ogranicza stypendia oraz zmniejsza kadrę...

27.03.2014