Pieniądze pochodzą z programu "Kapitał ludzki", zaoszczędzono je na priorytetach centralnych i zostaną przekazane samorządom. Część tych środków przeznaczona zostanie na przekwalifikowanie zwolnionych z powodu niżu nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Wiceminister infrastruktury deklaruje również wsparcie dla edukacji przedszkolnej oraz szkolnictwa zawodowego.

Polecamy: Są pieniądze na pomoc zwalnianym nauczycielom