Rada przygotuje stanowiska w sprawie usunięcia świadczeń: obejmującego podawanie doksorubicyny liposomalnej niepelygowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C34.9 (nowotwór złośliwy: oskrzele lub płuco, nieokreślone) oraz C49.2 (nowotwór złośliwy: tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem),  obejmującego podawanie anastrozolu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C48.2 (otrzewna, umiejscowienie nieokreślone), obejmującego podawanie bewacyzumabu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C49 (nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich), obejmującego podawanie kapecytabiny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C17.1 (nowotwór złośliwy (jelito czcze)) i C17.8 (nowotwór złośliwy, zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego), oraz obejmującego podawanie kapecytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C24.9 (nowotwór złośliwy, drogi żółciowe, nieokreślone). Świadczenia są realizowane w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Przygotowania zostanie także opina Rady na temat zasadności finansowania ze środków publicznych leku we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL - produkty lecznicze określone w piśmie MZ-PLA-460-15020-944/ISU/14 tj. zawierające substancję czynną vigabatrinum we wskazaniu stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego - monoterapia.

Zostaną również przygotowane opinie w sprawie projektów programów zdrowotnych jednostek samorządu terytorialnego. Będą dotyczyły „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w 3 roku życia" (miasto Opole) „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w 2 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej w Nysie", „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z terenu powiatu chełmskiego na lata 2014-2016",  „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie gminy Trzebnica w latach 2014-2016 w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+", „Programu profilaktycznego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie gminy Ustka na lata 2015-2017",„Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Kurzętnik na lata 2014-2016", „Zdrowotnego programu szczepień profilaktycznych dla dzieci 3 i 4 lat przeciwko pneumokokom na rok 2014" (Miasto Otwock)., „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z gminy Barcin", „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z terenu gminy Nowa Wieś Wielka", „Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce", „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2016" (gmina Garbatka-Letnisko), Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu 6, 11, 16, 18" (gmina Zielona Góra), „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów na lata 2013-2014", „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2018 miasta Częstochowy" (miasto Częstochowa),  „Programu zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Przykona na rok 2014", „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV"(gmina Gołuchów), „Programu profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkańców gminy miejskiej w Nysie", „Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2003 roku - mieszkanek gminy Popów" , „Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016" (gmina Bierawa), „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego" (miasto Kędzierzyn-Koźle).