Celem konferencji jest umożliwienie dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie praktyki udzielania zamówień publicznych oraz zapobiegania nieprawidłowościom  w zamówieniach publicznych, a także wzmacniania dobrych praktyk i właściwych wzorów postępowań. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia ważne z punktu widzenia procedury udzielania zamówień publicznych.

Konferencja odbędzie się 8 maja 2014 r. w Łodzi, w centrum konferencyjnym Golden Floor University Business Park przy ul. Wólczańskiej 178 (centrum konferencyjne dysponuje parkingiem płatnym).

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji >>

Źródło: www.uzp.gov.pl