Internetowe Konto Pacjenta do końca 2014 roku

System, który ma skrócić kolejki do specjalistów, ułatwić zarządzanie zleconymi badaniami oraz zebrać w jednym miejscu historię medyczną pacjenta, czyli Internetowe Konto Pacjenta, zacznie działać...

03.06.2014

Aż 75 mld zł wydano poza procedurami ustawowymi

Zamówienia publiczne

Po raz pierwszy w historii udało się oszacować kwoty, jakie zamawiający wydali z pominięciem przepisów p.z.p. W skali całego kraju w 2013 r. zakontraktowano prawie 75 mld zł - informuje Dziennik...

03.06.2014

Klienci ZUS opłacą składki przez zusomaty

Klienci Poczty Polskiej będą mogli już nietylko na miejscu, wokienku, uregulować należne składki ZUS, lecz także złożyć dokumenty orazzasięgnąć informacji dotyczących ubezpieczeń społecznych. Nowe...

03.06.2014

Kolejki można skrócić sprawdzając PESEL pacjenta

Eksperci wskazują, że kolejki można skrócić szybko i bez kosztownej reformy. Wystarczy, by system sprawdzał pacjenta według numeru PESEL. Fundusz sprawdza teraz w ten sposób kolejki, na przykład na...

03.06.2014

Opolskie: niższe kontrakty na rehabilitację dzieci

Oddział wojewódzki NFZ w Opolu zaproponował ośrodkom rehabilitacyjnym w Suchym Borze i Jarnołtówku niższe kontrakty na II półrocze 2014. W pierwszej z placówek kontrakt ma być niższy o 32 procent, a...

03.06.2014

Sejm zaczyna prace nad odwróconą hipoteką

W tym tygodniu Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Bank przyzna kredyt w zamian za nieruchomość. Przejdzie ona na jego własność po śmierci osoby korzystającej...

03.06.2014

Zabiegi i czynności diagnostyczne za zgodą pacjenta

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej diagnosta laboratoryjny może przeprowadzić zabiegi i czynności diagnostyki laboratoryjnej po wyrażeniu przez pacjenta albo przedstawiciela ustawowego lub...

03.06.2014

Spółka Mabion szuka nowych kontrahentów

Mabion, firma biotechnologiczna, rozwijająca i wprowadzająca na rynek specjalistyczne leki biopodobne najnowszej generacji - podpisała z Plexus Ventures LLC porozumienie w sprawie pozyskiwania nowych...

03.06.2014