Jak informuje kancelaria, zespół jej Departamentu Bankowości i Finansowania Projektów Infrastrukturalnych opracował strukturę finansowania, która przewiduje emisję obligacji w trzech seriach do maksymalnej kwoty 2,2 mld złotych. Łączny czas trwania programu emisji wyniesie 5 lat.
Celem emisji jest finansowanie oraz refinansowanie wydatków inwestycyjnych spółki. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., realizuje obecnie największy program inwestycyjny w historii polskiej kolei, którego efektem będzie zdecydowana poprawa stanu linii kolejowych, wzrost komfortu, prędkości oraz bezpieczeństwa podróży.
Doradcami spółki w tej transakcji byli Rafał Grochowski – partner kierujący Departamentem Bankowości i Finansowania Projektów Infrastrukturalnych, oraz prawnicy: Elżbieta Rablin – Schubert oraz Joanna Cendrowska.
Kancelaria podkreśla, że emisja obligacji dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest największą do tej pory transakcją zrealizowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu „Inwestycje Polskie”.