Niskie bezrobocie zasługą reformy urzędów pracy

HR

Zdaniem ekspertów ostatniemu spadkowi bezorobocia sprzyjały przede wszystkim łagodna zima i reforma urzędów pracy. Z najnowszych danych GUS wynika bowiem, że w marcu bezrobocie wyniosło 11,7 proc....

27.04.2015

40 mln euro na wsparcie Koszalina i okolic

Samorząd terytorialny

Połączenie Koszalina (Zachodniopomorskie) z planowanymi drogami ekspresowymi - to część inwestycji, które mogą być zrealizowane przy pomocy funduszy unijnych. Koszalin i okolice to obszar interwencji...

27.04.2015

Jakość w samorządzie wymaga uczciwości i edukacji

Samorząd terytorialny

Doskonalenie jakości w administracji samorządowej wymaga fundamentalnych wartości wpisanych w kulturę organizacyjną, z których naczelną jest uczciwość. Rodzi też zapotrzebowanie na partnerskie,...

27.04.2015

Rekordowa liczba kar nałożonych przez KNF

W 2014 roku wniesiono rekordową liczbę aktów oskarżenia oraz zapadło najwięcej wyroków w sprawach z zawiadomień Urzędu KNF. Ten rok był także rekordowy pod względem decyzji o nałożeniu kary...

27.04.2015

Firmy rodzinne w Polsce tworzą ponad 18 proc. PKB

Małe i średnie firmy

Konfederacja Lewiatan przeprowadziła 12. edycję badań sektora MMŚP. Zebrane dane pozwoliły ocenić wkład firm rodzinnych w tworzenie PKB, w zatrudnienie, udział w nakładach inwestycyjnych. Jak wynika...

27.04.2015

Odsetki za zwłokę mają być wyższe

Ministerstwo Gospodarki chce zmian w naliczaniu odsetek w obrocie cywilnoprawnym. Dłużnicy zapłacą więcej za opóźnienie w spłacie należności. Tańsze za to będzie korzystanie z kapitału.

27.04.2015