Nawet 12 000 zł na książki do szkolnej biblioteki

Wyposażenie bibliotek w nowości wydawnicze oraz książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom - to główny cel Narodowego Programu Czytelnictwa. Nowe pozycje trafią także do bibliotek...

04.09.2015

Woj. pomorskie kupiło nowe pociągi za 44 mln zł

Zamówienia publiczne

44 mln zł kosztowały cztery pociągi, które będą obsługiwać trasę Malbork - Grudziądz. Planowana jest również rewitalizacja tego szlaku. Celem jest zwiększenie udziału kolei w obsłudze mieszkańców...

04.09.2015

Zwolnienie z wf wciąż może wystawić lekarz rodzinny

Lekarze rodzinni nadal mogą orzekać o całkowitej lub częściowej niezdolności uczniów do uczestnictwa w zajęciach WF; mogą też wystawiać zwolnienia na określony czas - podkreśliło PPOZ, odnosząc się...

04.09.2015

Prawo do ochrony zdrowia jest prawem konstytucyjnym

Prawo do ochrony zdrowia jest prawem każdego obywatela, wynikającym z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP. W ust. 2 tego przepisu doprecyzowano, że obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej,...

04.09.2015

Akcyzę zapłacimy na rachunek Izby Celnej w Krakowie

Rozliczenia z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy, wpłat dziennych oraz zwrotu akcyzy realizować będzie Izba Celna w Krakowie, której zasięg terytorialny w tym zakresie obejmie całą Polskę -...

04.09.2015

Uczelnie niepubliczne nie będą miały łatwiej

Resort przypomina, że uczelnie niepubliczne nie są w tak trudnej sytuacji jak niektórzy twierdzą. Otrzymują pieniądze na stypendia dla studentów. Mogą też wnioskować o środki na zadania projakościowe...

04.09.2015