Wydatki na place zabaw są objęte zwolnieniem z CIT

W związku z zapytaniami kierowanymi w sprawie wydatków ponoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe na wyposażenie i utrzymanie placów zabaw resort finansów wyjaśnił, że wydatki te są ponoszone w ramach...

26.10.2015

Dużo chętnych w przetargu na budowę odcinka S8

Zamówienia publiczne

GDDKiA dokonała otwarcia ofert cenowych w przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S8 od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województw mazowieckiego i podlaskiego. Najtańsza oferta należy...

26.10.2015