Samotny uczeń bez stypendium szkolnego?

Organy administracji publicznej często napotykają na przeszkody wykładni literalnej przepisów. Do takich przeszkód zaliczyć można między innymi znajdujący zastosowanie przy orzekaniu w sprawach...

19.10.2015