Linklaters wzmacnia praktykę korporacyjną

Rynek

Do zespołu warszawskiego biura Linklaters dołączył Szymon Renkiewicz, adwokat z ponad 10-letnim doświadczeniem w dziedzinie prawa spółek, rynków kapitałowych, fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz...

05.03.2015

Przyjęcie projektu nowego PZP już za kilka miesięcy

Zamówienia publiczne

Z wykazu prac legislacyjnych rządu wynika, iż projekt nowej ustawy przetargowej ma być przyjety przez Radę Ministrów już w III kwartale 2015 r. Nowa regulacja pozwoli stworzyć przejrzysty i spójny...

05.03.2015

Rzeczoznawcy budowlani po deregulacji

Budownictwo

Dotychczas pełnienie funkcji rzeczoznawcy budowlanego uznawane było za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Ustawa deregulacyjna dokonała istotnej zmiany w tym zakresie. Zasady postępowania...

05.03.2015

Konkurs dla studentów: O podatkach prosto i atrakcyjnie

Wydarzenia

Skadruj się na podatki - to hasło organizowanego przez Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Ministerstwo Finansów konkursu dla studentów z całej Polski na krótkie filmy o...

05.03.2015