W trakcie wspólnych działań prowadzonych na terenie powiatów łaskiego i zduńskowolskiego (woj. łódzkie), funkcjonariusze zlikwidowali m.in. dwie nielegalne przetwórnie tytoniu i magazyn z suszem tytoniowym. Policjanci zatrzymali 13 osób zamieszanych w nielegalną produkcję wyrobów akcyzowych.

Zarekwirowano ponad 34 tony tytoniu na różnych etapach przetworzenia oraz ponad 460 tys. szt. papierosów bez wymaganej akcyzy. W ręce mundurowych trafiły też maszyny do cięcia tytoniu i produkcji papierosów, puste opakowania i gilzy oraz substancje chemiczne służące do uszlachetniania i przetwarzania tytoniu. Straty Skarbu Państwa z tytułu przestępczej działalności członków grupy przekraczają 17 mln złotych.

Z kolei 9 marca na terenie jednej z warszawskich dzielnic funkcjonariusze mazowieckiej Służby Celnej wraz z funkcjonariuszami CBŚ Policji zatrzymali 14 osób, w tym 12 obywateli Ukrainy, 57 ton tytoniu o wartości rynkowej ponad 36 mln zł oraz 2 urządzenia służące do obróbki tytoniu.

Mundurowi ustalili, że krajanka tytoniowa trafiała w większości przypadków do nielegalnych wytwórni wyrobów tytoniowych w Polsce. Z zatrzymanej ilości krajanki można byłoby wyprodukować papierosy, które wypełniłyby aż 7 samochodów ciężarowych. Celnicy oszacowali, że w przypadku wprowadzenia do obrotu takiej ilości nielegalnego tytoniu, Skarb Państwa straciłby blisko 43 mln zł z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego.

informacja pochodzi z Vademecum Głównego Księgowego