Placówki bezprawnie używają nazwy „klinika”

Placówki medyczne używają nazwy klinika, która jest zastrzeżona dla szpitali uniwersyteckich. Robią to zwykle, aby zyskać na prestiżu, ale jest to niezgodne z prawem - informuje Rzeczpospolita.

28.05.2015

Nazwy z domeną .pharmacy dostępne od 3 czerwca 2015

Krajowe Stowarzyszenie Izb Aptekarskich (The National Association of Boards of Pharmacy; NABP)ogłosiło, że domeny internetowe o nazwie .pharmacy będą ogólnie dostępne od 3 czerwca 2015 roku. Wtedy to...

28.05.2015

Już ponad milion Polaków z nowym dowodem osobistym

Samorząd terytorialny

Od 1 marca Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przygotowało 1 071 095 dowodów osobistych wg nowego wzoru. W pierwszy miesiącu funkcjonowania nowej ustawy było to 380 897...

28.05.2015

Mikroprzedsiębiorcy skorzystają z pomocy asystenta

Wczoraj posłowie uchwalili ustawę o administracji podatkowej, której celem jest usprawnienie działania administracji podatkowej. Mikroprzedsiębiorcy przez pierwsze półtora roku prowadzenia firmy będą...

28.05.2015

Szpitale spółki w lepszej kondycji niż SP ZOZ-y

Komercjalizacja nie stała się lekiem na całe zło zdarzające się w szpitalach, jednak z danych finansowych wynika, że szpitale spółki osiągają lepszy wyniki ekonomiczne niż SPZOZ-y informuje Dziennik...

28.05.2015

Rektorzy chcą rozmowy o polskiej uczelni

Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego przyjęła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Składa się on z pięciu części, m.in. diagnozy stanu szkolnictwa wyższego w kraju, misji społecznej...

28.05.2015

Samorządowcy z najwyższymi odznaczeniami państwowymi

Samorząd terytorialny

Wojciech Szczurek, Rafał Dutkiewicz i Piotr Uszok zostali uhonorowani Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski - to drugie co do ważności państwowe odznaczenie cywilne w Polsce. Uroczystość z...

28.05.2015