W trakcie rozmowy goście z ZHR przedstawili swoje stanowisko w sprawach dotyczących wychowania młodzieży, szkolenia kadry instruktorskiej, polityki historycznej i organizacji Jamboree w Polsce w 2023 r.
Przedstawiciele Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej poinformowali szefową MEN także o swoich najbliższych działaniach, w tym o przygotowaniu i udziale członków ZHR w Światowych Dniach Młodzieży latem 2016 r. w Krakowie.

Harcerze rozmawiali w ministerstwie edukacji o organizacji światowego zlotu>>