E-podpis kluczem do przedsiębiorczości

Dzięki zmianom w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, komunikacja z urzędami za pośrednictwem kanału elektronicznego została zrównana z kontaktem osobistym...

20.06.2016

Asseco nie składa broni w przetargu ARiMR

Zamówienia publiczne

Po wyroku KIO i wyborze oferty HP Enterprise, jako najkorzystniejszej w przetargu na utrzymanie i rozwój systemu SIA w ARiMR, Asseco Poland planuje złożyć skargę do sądu na orzeczenie izby. Comarch...

20.06.2016