Mistrzostwa Kadry BHP 2016 rozstrzygnięte

BHP

Już po raz drugi Koalicja Bezpieczni w Pracy wyłoniła najlepszych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Najlepszy wynik uzyskała Dagmara Dzięgiel-Paluch, która pokonała...

10.06.2016

Samorząd Jaworzna rozważy opuszczenie GZM

Samorząd terytorialny

Radni Jaworzna podczas sesji rady miasta 23 czerwca rozważą kwestię opuszczenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Miasto waha się też czy przystąpić do planowanej metropolii, obawiając się...

10.06.2016

Sejm uchwalił ustawę antyterrorystyczną

Sejm uchwalił ustawę o działaniach antyterrorystycznych. Wcześniej odrzucone zostały wszystkie wnioski mniejszości; przyjęto jedną z 24 poprawek. To ustawa oznaczająca zero tolerancji dla terrorystów...

10.06.2016