Adwokatura będzie współpracować z RPO

Problematyka dyskryminacji i równego traktowania, przemocy w rodzinie i praw reprodukcyjnych takie m.in. problemy mają być przedmiotem współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką i Rzecznikiem Praw...

30.04.2016

GIF: wstrzymanie w obrocie serii produktu Pediprofen

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 3/WS/2016 wstrzymał w obrocie i stosowaniu na terenie całego kraju dwie serie produktu leczniczego Pediprofen (iburofenum), 20 mg/ml, zawiesina doustna.

30.04.2016

Polska: już 3,8 tysiąca transplantacji wątroby

W Polsce wykonano już ponad 3,8 tysiąca przeszczepów wątroby, wyniki tego leczenia są na dobrym poziomie podano podczas piątkowej (29 kwietnia 2016)konferencji w Zabrzu (Śląskie). Jednym z głównych...

30.04.2016

Wzrasta zainteresowanie magnetoterapią w rehabilitacji

Rehabilitacja z wykorzystaniem pola magnetycznego zyskuje coraz większą popularność wśród pacjentów. Przewagą tej metody jest jej wysoka skuteczność i niemal zupełny brak przeciwskazań bezwzględnych.

30.04.2016

KE już analizuje projekt nowej ustawy medialnej

Komisja Europejska analizuje projekt tzw. dużej ustawy medialnej pod kątem wolności, niezależności i pluralizmu mediów, choć w uzasadnieniach projektów ustaw podkreśla się, że organizacja i sposób...

30.04.2016

Młodzi doktoranci skorzystają z rocznych stypendiów

Stypendia Start FNP pomagają doktorantom i doktorom przed ukończeniem 30. roku życia w początkach ich drogi zawodowej. Laureaci mogą przeznaczyć pieniądze na dowolny cel. Dostanie je 19. doktorantów...

30.04.2016

Wielu chętnych do budowy drogi do mostu na Odrze

Zamówienia publiczne

Do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu wpłynęło dziesięć ofert potencjalnych wykonawców w przetargu na budowę drogi o długości ok. 5,4 km, która ułatwi dojazd do mostu przez Odrę w Brzegu...

30.04.2016