Z obecnie obowiązujących uregulowań w tym zakresie zawartych w rozporządzeniu z 16 września 2013 r.  wykreślono przepis dotyczący obowiązku prowadzenia ewidencji pozwalającej na określenie ilości zużytej energii elektrycznej i sposobu jej wykorzystania, oraz przekazywania oświadczeń o ilości zużytej energii elektrycznej oraz sposobie jej wykorzystania jako warunków zwolnienia. Wykreślono również regulacje dotyczące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem w przypadku podmiotu zużywającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy o podatku akcyzowym.

Rozporządzenie ministra finansów z 15 grudnia 2015 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2162) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku.

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł