MS podniesie limit orzekania dla sędziów funkcyjnych

Prawnicy

Trzeba lepiej wykorzystać sędziów uważa Ministerstwo Sprawiedliwości i w projekcie nowelizacji regulaminu urzędowania sądów powszechnych ustala minimum, jakie sędziowie sprawujący funkcje muszą...

12.05.2016

Naukowcy odtwarzają torfowisko w Pradolinie Łeby

Środowisko

Laboratorium w PPNT w Gdyni pracuje nad odtworzeniem roślin na zdegradowanym obszarze torfowisk w rezerwacie Czarne Bagno w Pradolinie Łeby. Wyhodowane metodą in vitro torfowce i rosiczki po...

12.05.2016

W II poł. roku przetarg na część drogi Racibórz-Pszczyna

Samorząd terytorialny

Na początek drugiej połowy roku samorząd Rybnika planuje ogłosić przetarg na budowę tamtejszego głównego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna. Szacowana na ok. 350 mln zł inwestycja miałaby...

12.05.2016

Centrum usług wspólnych potrzebuje statutu

Samorząd terytorialny

Punktem wyjścia dla opracowywania statutu centrum usług wspólnych są przepisy ustawy o finansach publicznych. Statut jednostki budżetowej musi nie tylko nie być sprzeczny z ufp ale również zawierać...

12.05.2016

Konsorcjum w przetargu publicznym, czyli razem można więcej

Zamówienia publiczne

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia tworząc tzw. konsorcja. Termin konsorcjum nie jest terminem ustawowym, niemniej jednak jego użycie dla określenia grup wykonawców zostało...

12.05.2016

Więcej osób z pomostówkami?

BHP

Jak donosi Rzeczpospolita, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, skierowała do Rady Dialogu Społecznego pismo z propozycją zmian w ustawie o emeryturach pomostowych. Ma ona rozwiązać...

11.05.2016