Z roku na rok zwiększają się wymagania stawiane osobom obejmującym stanowiska sekretarek czy asystentek, ale co ważne - wraz z nimi rosną także wynagrodzenia.

Zdaniem ekspertów Work Service prace sekretarskie i asystenckie wyceniane są na rynku pracy od 2600 zł do nawet 8000 zł brutto miesięcznie, w zależności od specjalizacji i zakresu obowiązków. To jeden z niewielu zawodów, na który jest zapotrzebowanie w niemal wszystkich branżach.

Wiele przedsiębiorstw nie mogłoby prawidłowo funkcjonować bez sprawnej i kompetentnej asystentki czy sekretarki. Obecność takiego pracownika w biurze to w dużej mierze oszczędność czasu szefa, który dzięki temu może skupić się na innych, bardziej skomplikowanych zadaniach. Zdecydowanym benefitem w tym zawodzie jest moment startu kariery, który można rozpocząć nie posiadając żadnego doświadczenia czy umiejętności. Ta praca daje także możliwość zdobycia cennego know-how na temat konkretnej branży, czy specjalizacji przedsiębiorstwa. Z biegiem lat w zawodzie asystentki zyskują unikatowe doświadczenie, które podnosi ich wartość jako pracownika i powoduje, że są trudno zastępowalne.

Więcej: www.workservice.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/10-kluczowych-kompetencji-w-zawodzie-sekretarki

Źródło: www.workservice.pl, stan z dnia 26 stycznia 2016 r.