UOKiK: Energa Obrót wprowadzała klientów w błąd

Pominięcie istotnych informacji o dodatkowej opłacie handlowej, zapewnianie, że podpisanie dokumentów to tylko aktualizacja umowy, nieprzekazywanie konsumentom jej podpisanego egzemplarza - takie...

21.03.2016

RPO: sąd ma rozpatrywać nawet błahe sprawy

Sąd administracyjny nie chciał przyjąć do rozpatrzenia sporu o 42 grosze opłaty za udzielenie informacji publicznej. Według sądu to błaha sprawa. Innego zdania jest rzecznik praw obywatelskich, który...

21.03.2016

Wydatki rehabilitacyjne można odliczyć bez rachunku

Wydatki rehabilitacyjne ograniczone limitem kwotowym można odliczyć bez konieczności posiadania dokumentów stwierdzających ich wysokość - przypomina Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację...

21.03.2016

Homo officus, czyli co z tą ergonomią?

BHP

O ergonomii w ostatnim czasie mówi się dużo, ale czy to coś zmienia? Jedynie 2,4% stanowisk biurowych w polskich firmach spełnia wszystkie jej zasady. Pracownik odczuwa to dosłownie. Okazuje się, że...

21.03.2016

Mobbing w Kompanii Węglowej?

BHP

Jak informuje wyborcza.biz, związkowcy z Kompanii Węglowej chcą, by Państwowa Inspekcja Pracy sprawdziła, czy w firmie nie dochodziło do mobbingu.

21.03.2016

Dochody z umów offsetowych bez podatku

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r., w następstwie wykonania 10 umów offsetowych zawartych pomiędzy...

21.03.2016

Obrót gruntami rolnymi czeka rewolucja?

Samorząd terytorialny

Jeszcze w tym roku wejść w życie ma ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zmiany w obrocie gruntami rolnymi według...

21.03.2016

Pracownicy mogą wydłużyć Święta Wielkanocne

Wielkanoc jest idealną okazją, aby zapewnić sobie dłuższe dni poza miejscem pracy.Wystarczy wziąć 2 dni urlopu i spędzić 5 dni na świętowaniu. Nie wszyscy jednak chcą i muszą z tej możliwości...

21.03.2016

RPD chce podniesienia standardów w placówkach oświatowych

Samorząd terytorialny

W MOW-ach i MOS-ach powinno przebywać maksymalnie 72 wychowanków, ośrodki powinny zatrudniać terapeutów, zapewniać opiekę medyczną i raz do roku przeprowadzać superwizję pracy uważa rzecznik praw...

21.03.2016