Z dniem 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 398). Znowelizowana uchwała PKW z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312) określa wzory urn, dostosowane do wielkości obwodu głosowania (załączniki 1-4 do uchwały) oraz ich detale konstrukcyjne (załącznik nr 5).

Wprowadzone przez nowelizację zmiany dotyczą załączników nr 1-5 do uchwały z dnia 21 marca 2016 r. i polegają na dodaniu po wyrazach "monolit z poliwęglanu litego 3 mm, uformowany pod wpływem wysokiej temperatury" wyrazów "albo wygięty na zimno". Tym samym rozszerzona została technologia sporządzania urn wyborczych (poza możliwością formowania monolitu z poliwęglanu litego 3 mm pod wpływem wysokiej temperatury, możliwe będzie jego wygięcie na zimno).