Prace rozpoczną się na początku maja i potrwają 22 tygodnie. Spowodują zmiany w organizacji ruchu pieszych i samochodów na terenie kampusu SGH oraz w sąsiedztwie wyjścia północnego ze stacji metra.

Budynek F Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został wybudowany na przełomie lat ’70 i ’80. Liczne wady konstrukcyjne, słaba izolacja termiczna, przenikanie wody opadowej do wnętrza budynku spowodowały jego znaczną degradację i w konsekwencji ostateczne wyłączenie z eksploatacji w 2012 roku.

Przeprowadzone ekspertyzy wykazały, że jedynym elementem niewymagającym remontu jest żelbetonowa konstrukcja, pozostałe składniki musiały by zostać wymienione. Uczelnia zdecydowała, że remont budynku F jest nieopłacalny i w przyszłości należy wrócić do idei architekta kampusu SGH Jana Koszczyca Witkiewicza i ew. rozbudowy budynku G o dodatkowe skrzydła.

Rozpoczynająca się właśnie rozbiórka budynku F jest krokiem w stronę rozwoju historycznego kampusu SGH zaprojektowanego przez Jana Koszczyca Witkiewicza.

SGH otrzymała dotację na rozbiórkę budynku z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Źródło: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie