Polska może być liderem bezpieczeństwa chemicznego

BHP

Powinniśmy rozwijać polską specjalizację w bezpieczeństwie chemicznym ocenia prezes Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego. To przede wszystkim oznacza ograniczanie zagrożeń i większą...

19.07.2016

Rząd poparł obniżenie wieku emerytalnego

Rząd pozytywnie ocenił prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - poinformował we wtorek rzecznik rządu Rafał Bochenek. Według niego rząd...

19.07.2016

Projekt: dom dziecka daleko od domu pomocy społecznej

Dom dziecka nie może być w jednym budynku z izbą wytrzeźwień lub domem pomocy społecznej - to jeden z zapisów poselskiego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który w...

19.07.2016

Sejm uchwalił zmiany dot. rynku paliw

Sejm uchwalił nowelizację prawa energetycznego i innych ustaw dot. rynku paliw płynnych i gazu. Zdaniem wnioskodawców, grupy posłów PiS, pozwoli ona na skuteczną walkę z patologiami i wzmocni...

19.07.2016

ONZ: globalne ocieplenie spowoduje skrócenie czasu pracy

HR

Wzrost temperatury spowodowany globalnym ociepleniem może doprowadzić do skrócenia czasu pracy w najbiedniejszych częściach świata. To z kolei do 2030 roku może kosztować światową gospodarkę ponad 2...

19.07.2016

Rząd przyjął przepisy wspierające rolników

Fundusze promocji mają w większym stopniu wspierać polskich rolników - zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, autorstwa...

19.07.2016

Wręczono stypendia z programu Iuventus Plus

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu dla młodych naukowców do 35 roku życia. Spośród 894 wniosków finansowanie otrzyma 56 projektów.

19.07.2016

PFRON ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Dla studenta

Ruszyła XIII edycja konkursu OTWARTE DRZWI na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

19.07.2016

Senat: komisje proponują poprawki do ustawy o TK

Senackie komisje zaproponują Izbie kilkanaście poprawek do nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa ma być rozpatrywana jako pierwszy punkt na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Senatu.

19.07.2016

Sędziowie: nowa ustawa i znowu paraliż TK

Cztery stowarzyszenia sędziowskie w Polsce uważają, że kolejna ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 7 lipca 2016 roku jest kolejnym krokiem władzy ustawodawczej prowadzącym do paraliżu funkcjonowania...

19.07.2016