Prokuratura także gotowa na szczyt NATO

Prokuratorzy są gotowi do prowadzenia czynności procesowych w sprawach dotyczących ewentualnych przestępstw popełnionych podczas szczytu NATO w Warszawie 8-9 lipca. Będą m.in. stałe, całodobowe...

07.07.2016

MF zmienia stanowisko ws. ulgi prorodzinnej

W sytuacji gdy po śmierci rodziców obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzeństwie, a niepełnosprawny brat zamieszkuje z podatnikiem i jest na jego utrzymaniu, spełnione zostają warunki do zastosowania...

07.07.2016

Sejm uchwalił "dopingowe" zmiany w ustawie o sporcie

Dostosowanie polskich przepisów do Światowego Kodeksu Antydopingowego - to jeden z powodów zmian w ustawie o polskim sporcie. W czwartek Sejm przegłosował dwie poprawki w części dotyczącej zwalczania...

07.07.2016

Fundacja Helsińska krytykuje projekt "Stop Aborcji"

Jeśli proponowane przez inicjatywę "Stop Aborcji" zmiany w Kodeksie karnym jeśli zostaną przyjęte, będą stanowiły niedopuszczalną ingerencję w życie prywatne kobiet oraz barierę w realizacji przez...

07.07.2016

Niemcy zaostrzają prawo o przestępstwach seksualnych

Bundestag zaostrzył w czwartek przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstw seksualnych. Szczególnie kontrowersyjny jest zapis rozszerzający definicję gwałtu na każde zbliżenie płciowe wbrew woli...

07.07.2016