Według resortu obowiązujące przepisy kładą zbyt duży nacisk na teorię, ponieważ większość zajęć ma formę wykładów. Po zmianach, które wprowadzi projektowane rozporządzenie, aplikant będzie musiał wziąć udział w przynajmniej pięciu komisjach prawniczych.
"Pozwoli to na dodatkowe podniesie kwalifikacji legislatora w zakresie umiejętności praktycznego zastosowania typowych środków techniki prawodawczej" - podkreśla ministerstwo w uzasadnieniu.
Zmieni się też sposób rekrutacji - zniknie rozmowa kwalifikacyjna, a listę osób zakwalifikowanych do odbycia aplikacji będzie ustalać komisja kwalifikacyjna powołana przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Egzamin końcowy polegał będzie natomiast na sporządzeniu pracy pisemnej na wylosowany temat i przedstawieniu jej komisji, która sprawdzi zakres wiedzy aplikanta.
Opłata za aplikację będzie niższa - będzie to przeciętne wynagrodzenie pomnożone przez 2,5 (obecnie współczynnik ten wynosi 6,5). Przepisy nie będą stosowane do aplikantów z rocznika 2015/2016.
Zmiany wprowadza rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej (Dz. U. poz. 660).

Dowiedz się więcej z książki
Akta cywilne dla aplikantów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł