Jak informują organizatorzy, przedmiotem rozważań podczas konferencji będą m.in. takie zagadnienia jak organizacja ochrony cyberprzestrzeni RP, prawne aspekty ochrony sieci i informacji. metody i techniki zwalczania cyberprzestępczości, stan i perspektywy ochrony publicznej infrastruktury informacyjnej, terroryzm i cyberterroryzm.
Jednym uczestników konferencji będzie dr Wojciech Wiewiórowski, zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, który mówić będzie o „Czterech filarach dopuszczalnej ingerencji w prawo do prywatności w ramach działań cyberobronnych.

O bezpiecznej administracji będzie mówił podczas konferencji prof. Zbigniew Cieślak z UKSW, o dostępie do informacji publicznej w kontekście cyberbezpieczeństwa dr Piotr Sitniewski z KSAP, o regulacji rozwoju internetu rzeczy w prawie telekomunikacyjnym Jacek Kowalski z UKSW, o prawie i etosie cyberprzestrzeni dr Karol Dobrzeniecki z UMK, o przeciwdziałaniu cyberatakom przez przedsiębiorstwa dr Jowita Sobczak z KSOIN, a o partnerstwie publiczno-prywatnym na rzecz cyberbezpieczeństwa  prezez Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. W Konferencji weźmie też udział Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa.

Organizatorzy podkreślają, że to kolejna taka konferencja. W poprzednich uczestniczyło średnio około trzystu osób, w tym pracownicy naukowi wielu uczelni, przedstawiciele administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych. Dorobek kolejnych edycji konferencji ukazują książki: „Internet. Ochrona wolności własności bezpieczeństwa” 2011; „Internet. Sieci, portale, e-usługi”2012; „Internet. Cloud computing. Przetwarzanie w Chmurach” 2013; „Internet. Publiczne bazy danych i Big data” 2014;„Internet rzeczy. Bezpieczeństwo Smart city”.

Patronami medialnymi tegorocznej konferencji są serwis Lex.pl i wywdawnictwo Wolters Kluwer.

Więcej o konferencji>>>

Dowiedz się więcej z książki
Ochrona danych osobowych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł