Inauguracyjne posiedzenie Komisji odbyło się 9 maja 2016 r. w siedzibie kancelarii K&L Gates. Jak informuje jego gospodarze, spotkanie to miało charakter organizacyjny, a jego celem było przedstawienie misji, celów i planowanych działań Komisji Własności Intelektualnej ICC Polska. Wprowadzenie wygłosił Maciej Jamka, przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego ICC, a zarys programu przedstawili członkowie Komitetu – przewodniczący Waldemar Saniewski, z Warner Bros oraz wiceprzewodniczący Oskar Tułodziecki z K&L Gates. Wiceprzewodzniczącymi Komitetu zostali także: Agnieszka Gotlibowska-Horoszczak z Cyfry Plus, Włodzimierz Albin z Wolters Kluwer oraz Przemysław Witas z CEDC.

W spotkaniu wziął udział Mathias Karlhuber, sprawozdawca (Patenty) Komisji Własności Intelektualnej ICC (Paryż), rzecznik patentowy i partner, Cohausz & Florack, który przedstawił działalność, priorytety Komisji Własności Intelektualnej ICC.
Gościem specjalnym był Stan Mc Coy, prezes i dyrektor zarządzający Motion Picture Association EMEA, który wygłosił wykład o znaczeniu prawa własności intelektualnej w nowoczesnej gospodarce w erze cyfryzacji.
Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele korporacji oraz firm prawniczych, które są zainteresowane własnością intelektualną.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że polski oddział ICC wzbogacił się o nowy Komitet i zachęcam Wszystkich do udziału w jego pracach, jak również w pracach całego ICC – powiedział Maciej Jamka. A Waldemar Saniewski dodał: Przed nami wiele wyzwań, takich jak modernizacja prawa autorskiego, zmiany w systemie ochrony znaków towarowych czy patent europejski, by wspomnieć te najbardziej doniosłe”. Cieszę się na naszą przyszłą współpracę i mam przekonanie, że razem uda nam się umocnić znaczenie praw własności intelektualnej w Polsce.

W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z możliwością prac w Komisji Własności Intelektualnej ICC Polska należy kontaktować się z Oskarem Tułodzieckim, e-mail: oskar.tulodziecki@klgates.com).
 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł