Wiceminister o programie inwestycji drogowych i kolejowych

Budownictwo

12 września br. w Słupsku odbyła się konferencja z udziałem wicewojewody Mariusza Łuczyka i wiceministra Kazimierza Smolińskiego, w której uczestniczyło ponad 50 samorządowców tego regionu. Efektem...

14.09.2016

Kluby piłkarskie popierają ideę transplantacji

Kluby piłkarskie grające w LOTTO Ekstraklasie włączyły się oficjalnie w kampanię Ministerstwa Zdrowia „Zgoda na życie”, która promuje w Polsce ideę transplantologii. Na wszystkich meczach 9. kolejki...

14.09.2016

MF dostosowuje kolejne przepisy do zmian w SC

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób...

14.09.2016

15 września mija termin zapłaty niektórych składek

15 września upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od płatników niebędących jednostkami budżetowymi...

14.09.2016