W ramach postępowania Przewozy Regionalne nabędą 7 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które będą przeznaczone do obsługi regionalnego ruchu pasażerskiego o prędkości nie mniejszej od 160 km/h. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje kryterium ceny (90 proc.) oraz udzielenie zamawiającemu autoryzacji producenta pojazdów (10 proc.).

Pierwsza część przetargu obejmuje dostawę 3 sztuk czteroczłonowych składów. Zainteresowanie w przetargu wyraziły firmy Pesa (oferta opiewa na 62,3 mln zł brutto) i Newag (wartość oferty wynosi 61,5 mln zł brutto). Budżet inwestora na realizację zadania wynosi 59 mln zł brutto.

W drugiej części postępowania, która obejmuje dostawę trzech trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oferty złożyła również firma Pesa (wartość wyniosła 58,06 mln zł) oraz Newag (o wartości 60,8 mln zł). Zamawiający przeznaczył w przetargu środki finansowe w wysokości 54,12 mln zł brutto na realizację inwestycji.

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł