W sezonie grypowym większe ryzyko wystąpienia zawału

Grypa wywołuje bardzo wiele powikłań, które mogą prowadzić nawet do zgonów. Jednym z najpoważniejszych jest zapalenie mięśnia sercowego, a osoby leczące się z powodu chorób układu krążenia, w sezonie...

08.11.2016

TK ustala procedurę wyboru kandydatów na prezesa

Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego po raz kolejny zebrało się, aby przyjąć nowy regulamin, który ma uregulować procedury wyboru kandydatów na prezesa Trybunału.

08.11.2016

Asystenci sędziów zarabiają za mało

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów stwierdza radykalną deprecjację uposażenia asystenckiego. Było ono niezmienne przez niemal 7 lat, co spowodowało dramatyczny spadek realnej wartości...

08.11.2016

MF ogłosił ceny paliw dla potrzeb VAT

Resort finansów ogłosił ceny paliw dla potrzeb obliczenia i wpłacenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw, na okres od 7 do 20 listopada 2016 r.

08.11.2016

Białystok zainwestuje w żłobki

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił konkurs a dofinansowanie organizacji żłobków i klubów dziecięcych - informuje Rzeczpospolita. Celem jest aktywizacja zawodowa rodziców.

08.11.2016

CBA wniosło o wygaśnięcie mandatu Prezydenta Lublina

Samorząd terytorialny

Wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczący stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublina, ma związek z ujawnieniem nieprzestrzegania przez Krzysztofa Żuka przepisów ustawy...

08.11.2016

Pieniądze z dotacji szkoła może wydać na prawnika

Dotacje dla szkół i placówek mogą być wykorzystane m.in. na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, a więc m.in. zadania polegającego na zapewnieniu szkole lub...

08.11.2016